Czym jest inwentaryzacja zieleni?

Zarówno w przypadku projektowania przydomowych ogrodów, jak i w zakładaniu publicznych terenów zielonych, w każdym przypadku konieczne jest przeprowadzenie gruntownej analizy stanu otoczenia. W tworzeniu projektów należy uwzględnić wiele czynników w tym szatę roślinną. Dlatego, zanim jeszcze ruszą jakiekolwiek prace budowlane czy ogrodnicze, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni (dendrologicznej).

Czym jest i na czym polega inwentaryzacja zadrzewienia? 

Inwentaryzacja zieleni polega na stworzeniu opisu usytuowania wszystkich drzew i krzewów, jakie znajdują się w obrębie poddawanego analizie obiektu. Może być to między innymi przydomowy ogród, teren parku czy teren przeznaczony pod inwestycję.

Co powinno znaleźć się w inwentaryzacji zieleni? Jest to ściśle określone przepisami. W dokumentacji ma się znaleźć przede wszystkim:

  • wykaz wszystkich istniejących na analizowanym terenie drzew i krzewów (konieczne jest uwzględnienie nazw zarówno gatunkowych, jak i rodzajowych, w języku polskim i łacińskim), 

  • podstawowy opis budowy morfologicznej drzew i krzewów (obwód na wysokości 1,3 m od ziemi, wysokość wyrażoną w metrach oraz w przypadku drzew zasięg korony mierzony według rzutu na powierzchnię gruntu),

  • podstawowy opis stanu zdrowotnego drzew, 

  • mapa z orientacyjnym położeniem zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 

Inwentaryzacja drzew przeprowadzana jest przede wszystkim po to, by uzyskać szczegółowe informacje o tym, jakie drzewa i krzewy znajdują się na terenie przyszłej inwestycji. Ponadto wykonuje się ją również przy pozyskiwaniu zgody na wycinkę drzew lub krzewów, analizie opłacalności projektu inwestycyjnego czy przy wykonywaniu rewitalizacji terenu.

Dlaczego przeprowadzanie inwentaryzacji zieleni ma sens?

Inwentaryzacja dendrologiczna jest bardzo ważna, wręcz niezbędna do tego, by w odpowiedni sposób zaplanować układ przestrzenny w powstającym ogrodzie czy na terenie zieleni. Dzięki niej można szybko i skutecznie uporządkować strefę zieloną na danym terenie. Ponadto wyznacza drzewa czy krzewy, które mogą kolidować z budową lub stanowić bezpośrednie zagrożenie zarówno dla budynków, jak i dla ludzi. Dzięki inwentaryzacji można tak zaplanować prace budowalne, że te najbardziej wartościowe drzewa i krzewy w wyniku prowadzonych prac nie zostaną uszkodzone.

Inwentaryzacja zieleni jest niezbędna do wykonania przy pielęgnacji terenów zielonych, ale i przy wycince. Dzięki niej możliwe jest szybkie wykrycie potencjalnego zagrożenia i pozbycie się tych drzew, które ze względu na swój stan mogłyby doprowadzić do tragedii.

Redakcja OrientDeco